Karen Brutyan

Activities

ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության Ֆինանսական ծրագրավորման և դրամարկղային կառավարման վարչության առաջատար մասնագետ

ՀՀ ֆինանսների նախարարության Հաշվետվությունների վերլուծությունների և գանձապետական համակարգի մեթոդաբանության վարչության գլխավոր մասնագետ

 

ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության Բյուջեների կատարման մեթոդաբանության վարչության պետ

 

ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության Գնումների գործընթացի կարգավորման և բյուջետային գործընթացի մեթոդաբանության վարչության պետ

 

ՀՀ ֆինանսների նախարարության Հաշվետվությունների վերլուծությունների և գանձապետական համակարգի մեթոդաբանության վարչության գլխավոր մասնագետ

 

ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության Ֆինանսական ծրագրավորման և դրամարկղային կառավարման վարչության առաջատար մասնագետ

ավարտել է ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի ասպիրանտուրայի բաժինը, տնտեսագիտության թեկնածու է

ՀՀ ֆինանսների նախարարի առաջին տեղակալ

Նշանակվել է ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ

Education

ավարտել է Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը էկոնոմիկայի պետական կարգավորում մասնագիտությամբ, տնտեսագետ

ավարտել է ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի ասպիրանտուրայի բաժինը, տնտեսագիտության թեկնածու է

Other activity

Համաշխարհային բանկ, Պետական ներքին ֆինանսական հսկողության խորհրդատու

 

Հայաստանում Եվրոպական միության ներկայացուցչության պետական ֆինանսների կառավարման խորհրդատու - գնահատող խմբի ղեկավար

Համաշխարհային բանկի հանրային ֆինանսների կառավարման խորհրդատու - գնահատող խմբի ղեկավար

Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության պետական գնումների խորհրդատու

 

Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության պետական գնումների խորհրդատու

Համաշխարհային բանկի Պետական ներքին ֆինանսական հսկողության խորհրդատու

«Ինտեր Լիմենս» ՓԲԸ-ի խորհրդի նախագահ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի դասախոս` «Պետական գնումներ» թեմայով մագիստրոսական ծրագիր

Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի պետական գնումների խորհրդատու