ORDERS OF THE MINISTER OF DEFENCE OF RA

ՀՀ ՊՆ համակարգի զինծառայողների, քաղաքացիական ծառայության ու հայեցողական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց և նրանց ընտանիքների անդամների, ինչպես նաև օրենքով սահմանված կարգով զինվորական կենսաթոշակ ստանալու իրավունք ունեցող անձանց ՀՀ ՊՆ «Լեռնային Հայաստան» հանգստյան տուն» պետական հիմնարկում հանգստի կազմակերպման կարգը և պայմանները հաստատելու մասին ՀՀ ՊՆ 30.01.2024թ. N 184-Լ հրաման

Պաշտպանության նախարարի կողմից ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերի հաշվառման և պահպանման կարգը սահմանել մասին 01.08.2018թ. N 797 -Լ hրաման

Մարտական խնդիրների իրականացման, պլանավորման կամ վերահսկման գործառույթներ ունեցող պաշտոններ զբաղեցնող պայմանագրային զինվորական ծառայության սպայական, ենթասպայական և շարքային կազմերի զինծառայողներին հավելավճարի հաշվարկման կարգը և հաշվարկված հավելավճարի վճարումը դադարեցնելու հիմքերը սահմանելու մասին

ՀՀ ՊՆ համակարգի հակակոռուպցիոն ծրագրերի պատասխանատու նշանակելու մասին

Գերության մեջ գտնվող զինծառայողի համար պահպանված պաշտոնային դրույքաչափը վճարելու կարգը սահմանելու մասին 1169-L հրաման

ՀՀ զինված ուժերում շարքային և սպայական կազմերի պարտադիր զինծառայողներին ծառայության այլ վայր տեղափոխելու կարգը հաստատելու մասին

ՀՀ պաշտպանության նախազմարարի 2021թ․ դեկտեմբերի 15-ի N 1477-Լ հրաման ՀՀ ՊՆ համակարգի ռաբժշկական կամ ռազմաուսումնական հաստատությունների մասնագիտական կամ պրոֆեսորադասախոսական բնույթի պաշտոններում, ինչպես նաեվ առանձնահատուկ դեպքերում այլ թափուր զինվորական (բացառությամբ հրամանատարական կազմի) պաշտոններում զինվորական ծառայության մեջ չգտնվող անձանց նշանակելու կարգերը սահմանելու և ՀՀ ՊՆ 2018 թվականի օգոստոսի 6-ի N 817-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

05․05․2020թ․ 460 Լ հրաման ՀՀ ՊՆ համակարգի զինծառայողներին արձակուրդների տրման կարգը և զինծառայողներին արձակուրդներ տալու իրավունք ունեցող հրամանատարների (պետերի) անվանացանկը սահմանելու, ինչպես նաև ՀՀ ՊՆ 2008թ. օգոստոսի 12-ի N871 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու և 2018թ. մայիսի 8-ի 424 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

Հայտարարված շարքային և սպայական կազմերի պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչերի շրջանակներում պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչված քաղաքացիների ծառայության վայրեր նշանակումը կենտրոնացված ձևով և վիճակահանությամբ իրականացնելու, շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի ենթակա քաղաքացիներին զինված ուժերի պատվո պահակային վաշտում, երգի և պարի համույթում, գլխավոր շտաբի զինվորական նվագախմբում և զորամասերի նվագախմբերում, արդի տեխնոլոգիաների խմբում, տեխնոլոգիական (գիտական) վաշտում զինվորական ծառայության նշանակելու նպատակով ընտրության կարգերը սահմանելու, ինչպես նաև վիճակահանության և ընտրության մրցութային հանձնաժողովներ ստեղծելու մասին

ՀՀ պաշտպանության նախարարի 09.07.2020թ.5-Ն հրաման ՀՀ ՊՆ 2018թ. հունիսի 25-ի N 8-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

Զինվորական գրքույկի լրացման կարգը սահմանելու մասին

ՀՀ պաշտպանության նախարարության համակարգում զինվորական կոչում շնորհելու կարգը, ներկայացման և զինվորական կոչում շնորհելու հրամանների ձևերը, պաշտոնատար անձանց՝ զինվորական կոչում շնորհելու իրավասությունները սահմանելու, ինչպես նաև ՀՀ պաշտպանության նախարարի 2002թ. հոկտեմբերի 31-Ի N893 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

ՀՀ ՊՆ 26.06.2023թ. 877Լ հրաման Զինվորական հաշվառման հրահանգը հաստատելու մասին

ՀՀ ՊՆ համակարգի սպայական և ավագ ենթասպայական կազմերի պայմանագրային զինծառայողների կողմից բնակարան կամ բնակելի տուն ձեռք բերելու կամ բնակելի տուն կառուցելու նպատակով մատչելի և արտոնյալ պայմաններով երկարաժամկետ հիփոթեքային վարկավորման նպատակային ծրագրի կիրարկումն ապահովելու մասին

ՀՀ ՊՆ 2018թ․ դեկտեմբերի 17-ի N 1550-Լ հրաման ՀՀ զինված ուժերում պայմանագրային զինվորական ծառայության ընդունելու և ՀՀ ՊՆ համակարգում պայմանագրային զինծառայողներին զինվորական պաշտոնի նշանակելու կարգերը սահմանելու, ինչպես նաև ՀՀ ՊՆ 2002թ. հոկտեմբերի 31-Ի N893 և 2015թ. հունվարի 21-ի N27 հրամաններում փոփոխություններ կատարելու մասին

ՀՀ ՊՆ 2021թ․ նոյեմբերի 30-ի N 1403-Լ հրաման ՀՀ ՊՆ 2018թ․ դեկտեմբերի 17-ի N 1550-Լ հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

ՀՀ զինված ուժերում պայմանագրային զինվորական ծառայությունից արձակելու և զինվորական ծառայությունից արձակված զինծառայողներին զինվորական համազգեստ կրելու իրավունք վերապահելու կարգերը սահմանելու, ինչպես նաև ՀՀ պաշտպանության նախարարի 2002թ. հոկտեմբերի 31-Ի N893հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

ՀՀ պաշտպանության նախարարի 2018 թվականի դեկտեմբերի 17-ի N1552-Լ հրամանում լրացումներ կատարելու մասին

ՀՀ պաշտպանության նախարարի 2018 թվականի դեկտեմբերի 17-ի №1552-Լ հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 04․02․2021թ․ N 64-Լ հրաման

ՀՀ պաշտպանության նախարարի 2018թ․ դեկտեմբերի 17-ի N 1552-Լ հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին 27․01․2022թ․ N 97- Լ հրաման

ՀՀ պաշտպանության նախարարության համակարգում պայմանագրային զինծառայողներին կադրերի տրամադրության տակ թողնելու կարգը սահմանելու մասին

ՀՀ պաշտպանության նախարարի 2018թ․ հունիսի 29-ի N 668 հրաման ՀՀ ՊՆ համակարգում ներքին եվ արտաքին ազդարարման պատասխանատու նշանակելու մասին

ՀՀ ՊՆ 16․05․2024թ․ N 797-Լ հրաման ՀՀ ՊՆ համակարգի գաղտնագրման ենթակա տեղեկությունների ընդլայնված գերատեսչական ցանկը հաստատելու մասին

ՀՀ պաշտպանության նախարարի 31 հունվարի 2024թ․ N 190 հրաման ՀՀ ՊՆ 2018թ․ հունիսի 29-ի N 668 հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կողմից պետական պարգևով պարգևատրելու և պատվավոր կոչումներ շնորհելու վերաբերյալ միջնորդություն ներկայացնելու, ՀՀ ՊՆ գերատեսչական մեդալով պարգևատրելու կարգերը հաստատելու մասին ՀՀ պաշտպանության նախարարի հրաման

ՀՀ ՊՆ կարիքների համար գնումների գործընթացի շրջանակներում մատակարարվող ապրանքների ընդունման և մուտքագրման կարգը, ինչպես նաև մատակարարված ապրանքների հետազոտությունների ցանկը և օգտագործվող փաստաթղթերի ձևերը հաստատելու մասին

ՀՀ ՊՆ համակարգում պայմանագրային զինծառայողներին ծառայության նոր վայր տեղափոխվելու դեպքում տրվող դրամական օգնության պայմանները, չափերը և վճարման կարգը սահմանելու, ինչպես նաև ՀՀ ՊՆ 2002թ. հոկտեմբերի 31-ի № 893 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին ՀՀ պաշտպանության նախարարի 2020թ. ապրիլի 21-ի № 439-Լ հրաման

ՀՀ զինված ուժերում պայմանագրային զինծառայողի անձնական գործի վարման կարգը սահմանելու, ինչպես նաև ՀՀ ՊՆ 1996թ. հուլիսի 30-ի №316 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին ՀՀ պաշտպանության նախարարի 2020թ. ապրիլի 23-ի № 444-Լ հրաման

ՀՀ ՊՆ «Եռաբլուր» զինվորական պանթեոն - հուշահամալիրում հուղարկավորությունների կազմակերպման, գերեզմանատեղերի հատկացման, գերեզմանների կառուցման եվ հաշվառման կարգերը հաստատելու մասին N 710-Լ հրաման