ЖУРНАЛИСТАМ

Пресс-секретарь

image

ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ

Арам Торосян

Назначен пресс-секретарем Министерства обороны РА 12 июля 2022г.

Родился 8 января 1993г․ с․Неркин Базмаберд Арагацотнская область


Еще

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ԳՈՏՈՒՄ ՄԱՐՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԼՈՒՍԱԲԱՆՈՂ ԶԼՄ-ների ՀԱՄԱՐ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ
ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳ