Объявления

Հայտարարություն ՀՀ ՊՆ զինծառայողների սոցիալական պաշտպանության վարչության շահառուների հաշվառման և արտոնությունների տրամադրման բաժնում փորձագետ ներգրավելու մասին

ՀՀ ՊՆ կենտրոնական բնակարանային հանձնաժողովի հայտարարությունը

Ի գիտություն Տավուշի մարզի բնակարանային հաշվառման ընդգրկված և սեփականության իրավունքով տրամադրման ենթակա ծառայողական բնակարաններ զբաղեցնող շահառուների`

Համաձայն ՀՀ կառավարության 2007 թվականի մարտի 7-ի N 384-Ն որոշման պահանջների և ՀՀ ՊՆ 2017 թվականի մայիսի 17-ի N 450 հրամանի հավելված 2-ի` ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևան քաղաքի Նալբանդյան փողոցի 30, Օհանյան փողոցի 66ա շենքերի և Դիլիջան քաղաքի Թբիլիսյան խճ. 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/9, 8/11, 8/12, 8/13, 8/14, 8/15, 8/19 բնակելի տների բնակարանային հաշվառման ընդգրկված շահառուներին բնակելի տարածությունները անհատույց սեփականության իրավունքով տրամադրման նպատակով, առաջարկվում է ներկայացնել կից զեկուցագիրը (դիմումը)՝ փաստաթղթերով: