ВОЕННО-УЧЕБНЫЕ
ЗАВЕДЕНИЯ

Контрактная Служба

Պայմանագրային զինծառայության անցնելու կարգը

Զինված ուժերի համալրումը պայմանագրային զինծառայողներով իրականացվում է «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների համաձայն...

Շարքային կազմի պայմանագրային զինվորական ծառայություն

Շարքային կազմի պայմանագրային զինվորական ծառայության կարող են անցնել նախկինում պայմանագրային զինվորական ծառայություն չանցած և մինչև 36 տարեկան...

Սերժանտական կազմի պայմանագրային զինվորական ծառայություն

Պայմանագրային սերժանտական զինվորական ծառայություն 2008թ.-ից ՀՀ զինված ուժերում կազմակերպվում և անցկացվում են պայմանագրային սերժանտական զինվորական ծառայության պատրաստման դասընթացներ...


Военно-Политическое Сотрудничество

Խաղաղապահ առաքելություններ

ՀՀ զինված ուժերը միջազգային խաղաղապահ առաքելությամբ հանդես է գալիս դեռևս 2004թ. փետրվարից, երբ հայ խաղաղապահների 34 հոգանոց զորախումբը մեկնեց Կոսովո` հունական ստորաբաժանման կազմում խաղաղապահ առաքելություն իրականացնելու...

Еще

Военно-политическое сотрудничество

Министерство обороны Республики Армения осуществляет международное военное сотрудничество с целью укрепления боеспособности и авторитета ВС РА, благополучного и эффективного выполнения оборонных реформ, а также решения проблем, связанных с обеспечением международной безопасности посредством расширен...

Еще