ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓԱԹԵԹԻ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ԵՎ ՓԱԹԵԹՈՒՄ ՆԵՐԱՌՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

Կից փաստաթղթեր

ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ.pdf