ՊԱՀՀ-ում գործող ՀՀ ԲՈՀ-ի 056 մասնագիտական խորհուրդ

ՀՀ ՊՆ ՊԱՀՀ-ում գործող ՀՀ ԲՈՀ-ի 056 «Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ» և «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտական խորհուրդն ստեղծվել է 2009 թ. մարտի 4-ին:

2010 թ. հոկտեմբերի 8-ին այն վերանվանվել է «Քաղաքական գիտություններ և միջազգային հարաբերություններ» 056 մասնագիտական խորհուրդ:

2015 թ. հուլիսի 2-ին վերահաստատվել է «Քաղաքական գիտություններ և միջազգային հարաբերություններ» 056 մասնագիտական խորհրդի կազմը:

ՀՀ ԲՈՀ-ի նախագահի` 2016 թ. հոկտեմբերի 3-ի որոշմամբ 056 մասնագիտական խորհուրդը վերահաստատվել է որպես ՀՀ ՊՆ ՊԱՀՀ-ում գործող «Քաղաքագիտության» 056 մասնագիտական խորհուրդ և բաժանվել է 2 ենթախորհրդի` ԻԳ.00.01 – Քաղաքական գիտության տեսություն (քաղաքական գիտություններ) մասնագիտությամբ և ԻԳ.00.02 – Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ, միջազգային հարաբերություններ (քաղաքական գիտություններ) մասնագիտությամբ:

ԻԳ.00.01 – Քաղաքական գիտության տեսություն (քաղաքական գիտություններ)  մասնագիտությամբ` հետևյալ կազմով.

1. Քոթանջյան Հայկ Սարգսի (խորհրդի նախագահ)  քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր  – ԻԳ.00.01

2. Մարգարյան Մարիամ Մամիկոնի (նախագահի տեղակալ) քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր  – ԻԳ.00.01

3. Ասատրյան Զարզանդ Դավիթի (գիտքարտուղար) հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ  – ԺԹ.00.03

4. Հովհաննիսյան Նիկոլայ Հովհաննեսի պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր  – ԻԳ.00.01

5. Պետրոսյան Գեղամ Հարությունի պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր  – ԻԳ.00.01

6. Ենգոյան Աշոտ Փայլակի քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր  – ԻԳ.00.01

7. Մանասյան Ալեքսանդր Սարգսի փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր  – ԻԳ.00.01

8. Պողոսյան Բենիամին Պողոսի պատմական գիտությունների թեկնածու  – ԻԳ.00.01

9. Մանասյան Դավիթ Մաքսիմի պատմական գիտությունների թեկնածու  – ԻԳ.00.01

ԻԳ.00.02 – Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ, միջազգային հարաբերություններ (քաղաքական գիտություններ) մասնագիտությամբ` հետևյալ կազմով.

1. Քոթանջյան Հայկ Սարգսի (խորհրդի նախագահ) քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր  – ԻԳ.00.01

2. Մարգարով Ալեքսանդր Ալեքսանդրի (նախագահի տեղակալ) քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր  – ԻԳ.00.02

3. Ասատրյան Զարզանդ Դավիթի (գիտքարտուղար) հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ  – ԺԹ.00.03

4. Գալստյան Խաչիկ Սամվելի քաղաքական գիտությունների դոկտոր  – ԻԳ.00.02

5. Սողոմոնյան Վիկտոր Էռնեստի քաղաքական գիտությունների դոկտոր  – ԻԳ.00.02

6. Քեռյան Գարիկ Միշայի քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր  – ԻԳ.00.02

7. Քոչարյան Տիգրան Տոնիկի քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր  – ԻԳ.00.02

8. Զաքարյան Արտակ Բորիսի քաղաքական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ  – ԻԳ.00.02

9. Պետրոսյան Վահրամ Սամվելի պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ  – ԻԳ.00.02