AF GS Financial Department

HEAD OF GS FINANCIAL DEPARTMENT

Vardan Sahakyan

colonel

Appointed Head of the Armed Forces Financial Department on September 3, 2018.

Read More

Վարչության գործունեության մասին

ՀՀ ԶՈՒ ԳՇ ֆինանսական վարչությունը ստեղծվել է համաձայն ՀՀ կառավարության՝ 25.12.2008թ. N 1554-Ն որոշման և ՀՀ պաշտպանության նախարարի 2009թ. ապրիլի 2-ի հրամանի, ուստի հրամանի արձակման օրը համարվում է վարչության ստեղծման (կազմավորման) օր:
Վարչության խնդիրներն ու գործառույթներն են՝
Գլխավոր շտաբի պահպանման ծախսերի նախահաշիվների և բյուջետային հայտերի մշակման ու ներկայացման ապահովումը, կառուցվածքային ստորաբաժանումների ֆինանսական գործունեության մասին հաշվետվությունների ամփոփմանն առնչված հարաբերությունների կարգավորումը, կառուցվածքային ստորաբաժանումների հաշվապահական հաշվառման կազմակերպման և վարման ապահովումը, պահպանման ծախսերի գործընթացին համապատասխան նորմատիվ կարգավորման մեթոդական ապահովման կազմակերպումը, միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերի մշակման աշխատանքների կազմակերպումն ու իրականացումը, կառուցվածքային ստորաբաժանումների ապրանքանյութական արժեքների հաշվառումը` պլանավորված ցուցանիշներին համապատասխան և այլն: 
Վարչության ղեկավարումն իրականացնում է վարչության պետ-գլխավոր ֆինանսիստը, ում պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է ՀՀ պաշտպանության նախարարը: Վարչության պետը հաշվետու է ՀՀ ԶՈՒ գլխավոր շտաբի պետին: