МИНИСТР ОБОРОНЫ РА

Давид Тоноян

Назначен на должность министра обороны РА 11 мая 2018 года.

Еще

ЗАМЕСТИТЕЛИ МИНИСТРА

Макар
Гамбарян

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РА

Габриел
Балаян

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РА

Департамент материально-технического обеспечения МО РА

ՀՀ ՊՆ նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտը ստեղծվել է ՀՀ կառավարության 25.12.2008թ. N1554-Ն որոշմամբ: Դեպարտամենտը հանդիսանում է ՀՀ պաշտպանության նախարարության աշխատակազմից դուրս առանձնացված ստորաբաժանում։

Еще
image

Государственный военно-промышленный комитет МО РА

Ռազմարդյունաբերության պետական կոմիտեն մշակում է ՌԱՀ-ի գործունեության սուբյեկտներին երկարաժամկետ, միջնաժամկետ և կարճաժամկետ պետական աջակցության ծրագրերի, ռազմական կարիքների համար պետական պատվերի և դրա ձևավորման կարգի, ՌԱՀ-ի գործունեության սուբյեկտների վերաբերյալ ամփոփ ցուցակի մշակման և վարման` քարտագրման համակարգի ներդրման, ինչպես նաև ՌԱՀ-ի ամփոփ ցուցակում ՌԱՀ-ի գործունեության սուբյեկտների գրանցման կարգի նախագծերը։

Еще
image

Текущие Программы

Я

В системе обороны Республики Армения исключительное значение имеет служба на передовой...

Еще

Идеология государственной программы «Честь имею» - связать вузовскую отсрочку с будущей офицерской службой...

Еще

Обратная связь

Адрес: Республика Армения, Ереван, Багреванда 5, 0044
Телефон: + 37410294699
Эл. адрес: modpress@mil.am