ՀՀ ՊՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ՄՐՑՈՒՅԹ

file ՌԲՖ հայտարարություն 15.05.2019թ.
file ՌԲՖ հայտարարություն 13.03.2019թ.
file ՌԲՖ հայտարարություն 13.02.2019թ.
file ՌԲՖ հայտարարություն 06.02.2019թ.