ԶՈՒ ԳՇ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԶՈՒ ԳԼԽԱՎՈՐ ՇՏԱԲԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ՊԺԿ

Արմեն Առստամյան

գնդապետ

Ավելին

Վարչության գործունեության մասին

ՀՀ ԶՈՒ ԳՇ ռազմավարական պլանավորման վարչությունը, համաձայն իր կանոնադրության, իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության ռազմական անվտանգության սպառնալիքների և վտանգների ուսումնասիրություն և վերլուծություն, գնահատում և առաջարկություններ է ներկայացնում այդ սպառնալիքներին դիմագրավելու և հակազդելու համար անհրաժեշտ կարողությունների ձևավորման վերաբերյալ:

Մշակում և ամփոփում է ռազմական քաղաքականության հիմնական ուղղությունների, ներառյալ՝ ազգային անվտանգության ռազմավարության և ռազմական դոկտրինի վերաբերյալ ՀՀ ԶՈՒ ԳՇ կառուցվածքային ստորաբաժանումների առաջարկությունները, ձևավորում վերոնշյալ փաստաթղթերի վերաբերյալ ռազմական տեսանկյունից հիմնավորված և ընդհանրացված տեսակետներ:

Ռազմական գործին բնորոշ առանձնահատկություններից ելնելով՝ մասնակցություն է ունենում պաշտպանության բնագավառի իրավական դաշտի կարգավորման, ռազմավարական ծավալման և զորահավաքային, պետության միասնական կառավարման պլանավորման, ռազմական գիտության, ռազմական կրթության զարգացման և ռազմական նշանակության գյոտարարական, նորարարական աշխատանքների իրագործման գործընթացին: ՀՀ ռազմական անվտանգության սպառնալիքներ առաջացնող իրադարձությունների զարգացման սցենարների գնահատմամբ պատրաստում է սպառազինության, ռազմական տեխնիկայի, ռազմատեխնիկական միջոցների և նյութական ռեսուրսների ձեռքբերման համար անհրաժեշտ միջնաժամկետ և երկարաժամկետ ծրագրեր:

Պետությունը պաշտպանության նախապատրաստելու շրջանակներում համակարգում է պետության պաշտպանության նախապատրաստության և փորձի փոխանակման շրջանակներում՝ պաշտպանության բնագավառում ՀՀ պետական, պետական կառավարման, պետական կառավարման տարածքային մարմինների, կազմակերպությունների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներդաշնակության բարձրացման աշխատանքները և ռազմավարական համակողմանի ապահովման և տարածքի ռազմավարական նախապատրաստման պլանավորումը: