ԲԱԺԻՆՆԵՐ
ՀՀ ՊՆ Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան
+374 10 287321
տարածել
հավանել
Notice: Undefined variable: article in /srv/www/htdocs/pages/www.mil.am/new/views/innerTimelineInfo.php on line 63
27 Ապրիլի 2015
Մասնագիտական խորհուրդ
ՀՀ ՊՆ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ
ԳՈՐԾՈՂ ՀՀ ԲՈՀ-Ի 056 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՀՀ ՊՆ ՊԱՀՀ-ում գործող ՀՀ ԲՈՀ-ի 056 «Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ» և «Միջազ¬գային հարաբերություններ» մասնագիտական խորհուրդը ստեղծվել է 2009 թ. մարտի 4-ին:
2010 թ. հոկտեմբերի 8-ին այն վերանվանվել է «Քաղաքական գիտություններ և միջազգային հարաբերություններ» 056 մասնագիտական խորհրդի:
2015 թ. հուլիսի 2-ին վերահաստատվել է «Քաղաքական գիտություններ և միջազգային հարաբերություններ» 056 մասնագիտական խորհրդի կազմը:
ՀՀ ԲՈՀ-ի նախագահի՝ 2016 թ. հոկտեմբերի 3-ի որոշմամբ 056 մասնագիտական խորհուրդը վերահաստատվել է որպես ՀՀ ՊՆ ՊԱՀՀ-ում գործող «Քաղաքագիտության» 056 մասնագիտական խորհուրդ և բաժանվել է 2 ենթախորհրդի՝ ԻԳ.00.01 – Քաղաքական գիտության տեսություն (քաղաքական գիտություններ) մասնագիտությամբ և ԻԳ.00.02 – Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ, միջազգային հարաբերություններ (քաղաքական գիտություններ) մասնագիտությամբ:


ԻԳ.00.01 – Քաղաքական գիտության տեսություն (քաղաքական գիտություններ)
մասնագիտությամբ՝ հետևյալ կազմով.

1. Քոթանջյան Հայկ Սարգսի (խորհրդի նախագահ)
քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր – ԻԳ.00.01

2. Մարգարյան Մարիամ Մամիկոնի (նախագահի տեղակալ)
քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր – ԻԳ.00.01

3. Ասատրյան Զարզանդ Դավիթի (գիտքարտուղար)
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ – ԺԹ.00.03

4. Հովհաննիսյան Նիկոլայ Հովհաննեսի
պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր – ԻԳ.00.01

5. Պետրոսյան Գեղամ Հարությունի
պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր – ԻԳ.00.01

6. Ենգոյան Աշոտ Փայլակի
քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր – ԻԳ.00.01

7. Մանասյան Ալեքսանդր Սարգսի
փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր – ԻԳ.00.01

8. Պողոսյան Բենիամին Պողոսի
պատմական գիտությունների թեկնածու – ԻԳ.00.01

9. Մանասյան Դավիթ Մաքսիմի
պատմական գիտությունների թեկնածու – ԻԳ.00.01


ԻԳ.00.02 – Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ, միջազգային հարաբերություններ (քաղաքական գիտություններ) մասնագիտությամբ՝ հետևյալ կազմով.

1. Քոթանջյան Հայկ Սարգսի (խորհրդի նախագահ)
քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր – ԻԳ.00.01

2. Մարգարով Ալեքսանդր Ալեքսանդրի (նախագահի տեղակալ)
քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր – ԻԳ.00.02

3. Ասատրյան Զարզանդ Դավիթի (գիտքարտուղար)
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ – ԺԹ.00.03

4. Գալստյան Խաչիկ Սամվելի
քաղաքական գիտությունների դոկտոր – ԻԳ.00.02

5. Սողոմոնյան Վիկտոր Էռնեստի
քաղաքական գիտությունների դոկտոր – ԻԳ.00.02

6. Քեռյան Գարիկ Միշայի
քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր – ԻԳ.00.02

7. Քոչարյան Տիգրան Տոնիկի
քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր – ԻԳ.00.02

8. Զաքարյան Արտակ Բորիսի
քաղաքական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ – ԻԳ.00.02

9. Պետրոսյան Վահրամ Սամվելի
պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ – ԻԳ.00.02