FOR JOURNALISTS

image

PRESS SECRETARY

Artsrun Hovhannisyan

Appointed Press Secretary of the Minister of Defence in 2012.


Read More

UPCOMING EVENTS

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ԳՈՏՈՒՄ ՄԱՐՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԼՈՒՍԱԲԱՆՈՂ ԶԼՄ-ների ՀԱՄԱՐ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ԵՒ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ
ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳ