ORDERS OF THE MINISTER OF DEFENCE OF RA

Հայտարարված շարքային և սպայական կազմերի պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչերի շրջանակներում պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչված քաղաքացիների ծառայության վայրեր նշանակումը կենտրոնացված ձևով և վիճակահանությամբ իրականացնելու, շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի ենթակա քաղաքացիներին զինված ուժերի պատվո պահակային վաշտում, երգի և պարի համույթում, գլխավոր շտաբի զինվորական նվագախմբում և զորամասերի նվագախմբերում, արդի տեխնոլոգիաների խմբում, տեխնոլոգիական (գիտական) վաշտում զինվորական ծառայության նշանակելու նպատակով ընտրության կարգերը սահմանելու, ինչպես նաև վիճակահանության և ընտրության մրցութային հանձնաժողովներ ստեղծելու մասին

Զինվորական գրքույկի լրացման կարգը սահմանելու մասին

ՀՀ պաշտպանության նախարարության համակարգում զինվորական կոչում շնորհելու կարգը, ներկայացման և զինվորական կոչում շնորհելու հրամանների ձևերը, պաշտոնատար անձանց՝ զինվորական կոչում շնորհելու իրավասությունները սահմանելու, ինչպես նաև ՀՀ պաշտպանության նախարարի 2002թ. հոկտեմբերի 31-Ի N893 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

ՀՀ զինված ուժերում պայմանագրային զինվորական ծառայության ընդունելու և ՀՀ պաշտպանության նախարարության համակարգում պայմանագրային զինծառայողներին զինվորական պաշտոնի նշանակելու կարգերը սահմանելու, ինչպես նաև ՀՀ պաշտպանության նախարարի 2002թ. հոկտեմբերի 31-Ի N893և 2015թ. հունվարի 21-Ի N27 հրամաններում փոփոխություններ կատարելու մասին

ՀՀ զինված ուժերում պայմանագրային զինվորական ծառայությունից արձակելու և զինվորական ծառայությունից արձակված զինծառայողներին զինվորական համազգեստ կրելու իրավունք վերապահելու կարգերը սահմանելու, ինչպես նաև ՀՀ պաշտպանության նախարարի 2002թ. հոկտեմբերի 31-Ի N893հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

ՀՀ պաշտպանության նախարարի 2018 թվականի դեկտեմբերի 17-ի N1552-Լ հրամանում լրացումներ կատարելու մասին

ՀՀ պաշտպանության նախարարության համակարգում պայմանագրային զինծառայողներին կադրերի տրամադրության տակ թողնելու կարգը սահմանելու մասին

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կողմից պետական պարգևով պարգևատրելու և պատվավոր կոչումներ շնորհելու վերաբերյալ միջնորդություն ներկայացնելու, ՀՀ ՊՆ գերատեսչական մեդալով պարգևատրելու կարգերը հաստատելու մասին ՀՀ պաշտպանության նախարարի հրաման